Algemene en annuleringsvoorwaarden

MAATREGELEN IN KADER AANPAK CORONAVIRUS

GEZONDHEIDSCHECK

Het overheidsbeleid schrijft ons voor om een gezondheidscheck te doen voordat u onze Groengrijs bus instapt. Door te boeken accepteert u onze algemene voorwaarden en bevestigt u dat u en anderen die deel uitmaken van uw gezelschap geen last hebben van: koorts, hoesten, keelpijn, loopneus, verstopte neus, verlies van reuk en smaak, kortademigheid en andere verkoudheidsklachten die kunnen duiden op het coronavirus.

Indien deze klachten alsnog optreden, dan vragen wij u de dagtocht te annuleren. Personen met bovenvermelde klachten kunnen wij niet vervoeren. Ook als u onlangs nog contact hebt gehad met iemand die besmet is met het coronavirus, vragen wij u niet in de Groengrijs bus te stappen.

OUDER DAN 12 JAAR? MONDKAPJE VERPLICHT

Het dragen van een mondkapje is bij het in- en uitstappen en gedurende de rit in de bus is verplicht ook al bent u gevaccineerd. Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder mondkapje reizen.

IN- EN UITSTAPPEN EN ONDERWEG

Tijdens het in- en uitstappen houdt u de 1,5 meter regel aan en volgt u de instructies van het Groengrijs team op. Ten opzichte van de chauffeur houdt iedereen, dus ook de kinderen, de 1,5 meter afstand aan.

Buiten de bus gelden de meest recent regels. U vindt ze hier

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

VOOR GROEPEN

Komt u met een groep dan dient de organisatie zelf de gezondheidscheck op zich te nemen en de chauffeur een volledige passagierslijst te overhandigen voor de reis aanvangt.

IMPORTANT!!

HEALTH CHECK

Government policy requires us to do a health check before you board the Groengrijs bus.
By booking you confirm that at the moment of booking you and those in your company do not suffer from the following symptoms that could point to coronavirus: – a fever -sneezing – sore throat – runny or stuffy nose – mild cough – shortness of breath – sudden loss of taste or smell.

In case any of abovementioned symptoms occur after booking, we request you to cancel the daytrip.

Non-medical face masks must be worn by all passengers over the age of 12 when boarding the Groengrijs coach.

For more information

https://www.government.nl/latest/news/2020/09/28/additional-measures-to-combat-the-spread-of-coronavirus

If you have any questions concerning these rules and regulations you can call or mail Thea Seinen, 06-46138897 seinent@xs4all.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Onze passagiers zijn verzekerd overeenkomstig de bepaling van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • Alleen wat onder ‘inclusief’ staat is bij de vermelde prijs voor de tocht inbegrepen. Consumpties, maaltijden, toegang tot musea en attracties en andere privéuitgaven zijn niet bij de reissom inbegrepen tenzij anders vermeld
 • Bij contante betaling betalen deelnemers de reissom (bij voorkeur met gepast geld) aan het Groengrijs team
 • Met diëten houden wij zoveel mogelijk rekening, mits dit ten tijde van de boeking wordt gemeld
 • Voor eventuele vertragingen, ontstaan door welke oorzaak dan ook of de gevolgen daarvan, zijn wij niet aansprakelijk anders dan uit hoofde van onze reguliere verzekering. Deze reguliere verzekering dekt niet de gevolgschade als gevolg van een mechanisch defect aan de touringcar. In dat geval komen bijvoorbeeld de kosten van verblijf ter plaatse en repatriering ten laste van de passagier(s).
 • Deelnemers dienen bij aanvang van de reis en tussenstops tijdig aanwezig te zijn. Indien een deelnemer te laat is, dan kan deze geen enkel recht doen gelden op schadevergoeding of terugbetaling van de reissom
 • Deelnemers dienen alle voor de reis noodzakelijke documenten, zoals identiteitsbewijs, bij zich te hebben en zijn daar zelf verantwoordelijk voor
 • Wordt het minimum aantal reizigers zoals vermeld in de aankondiging van de tocht niet gehaald, dan gaat de tocht niet door. Daarvan brengen wij deelnemers uiterlijk twee dagen voor vertrek op de hoogte
 • Zonder tegenbericht gaat de tocht door
 • Groengrijs behoudt zich het recht voor de reisroute of het reisprogramma te wijzigen als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Last minute wijzigingen vermeldt Groengrijs op http://www.groengrijs.com
 • Voor verlies van en schade aan persoonlijke eigendommen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid
 • Mocht de Groengrijs bus 10 minuten na de vermelde instaptijd nog niet zijn gearriveerd dan verzoeken wij deelnemers zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het Groengrijs team. Voor Amsterdam e.o. 06-22620956 of 06-46138897, voor Amersfoort e.o. 06-51232325, voor de Achterhoek, 0314-622506/b.g.g.06-46773323 of 06-23118838
 • Met deelname aan één van onze dagtochten aanvaardt u automatisch de door Groengrijs opgestelde voorwaarden

ANNULERINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT ORGANISATIES/RECHTSPERSONEN/ OPDRACHTGEVERS. 

 • Tijdens de optieperiode kan kosteloos worden geannuleerd.
 • Na verzilvering van de optie* zal bij annulering de dagvergoeding (dagdeel= 4 of 8 uur x 37,50) in rekening worden gebracht.

* van verzilvering van de optie is sprake indien in overleg met de opdrachtgever de optie wordt omgezet in een definitieve reservering. Indien de opdrachtgever bij het nemen van een optie geen voorbehoud maakt ten aanzien van het aflopen van onderhavige optie dan wordt de optie geacht automatisch te zijn omgezet in een definitieve reservering vanaf 5 dagen voorafgaande aan de beoogde reisdatum.

ANNULERINGSVOORWAARDEN DAGTOCHTEN GEBOEKT OP INDIVIDUELE BASIS

 • Tot 3 dagen voor vertrek kunt u kosteloos annuleren
 • 3 dagen tot en met 1 dag voor vertrek kunt u alleen kosteloos annuleren met een geldige reden
 • Indien u op de dag zelf annuleert of niet in de bus aanwezig bent op de vermelde vertrektijd, krijgt u achteraf een rekening voor de hele reissom.

VERVOER- EN VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

 • De passagier dient altijd de aanwijzingen van de touroperator, de chauffeur en/of reisleiding op te volgen
 • De passagier dient zich te onthouden van het hinderen van medereizigers
 • Het dragen van de veiligheidsgordels is verplicht
 • Kinderen tot en met 3 jaar mogen op schoot
 • Kinderen vanaf 4 jaar mogen niet op schoot en krijgen ieder een eigen plek
 • Het is niet toegestaan dat kinderen vanaf 4 jaar een zitplaats delen
 • Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor de meereizende kinderen m.b.t. bovenstaande regels
 • Lopen tijdens het rijden geschiedt op eigen risico
 • Vervoer van een vaste rolstoel met inzittende. De vaste rolstoel moet een standaardmaatvoering hebben (ISO 7176/5) en voldoen aan de ISO-norm 7176-19. De rolstoelgebruiker (of persoonlijk begeleider) is zelf verantwoordelijk voor de wetenschap dat de rolstoel veilig vast te zetten is. Bij enige twijfel, gaat er de voorkeur naar uit om de rolstoelinzittende gebruik te laten maken van de lift en de inzittende over te zetten op een normale zitplaats
 • Opvouwbare rolstoelen worden als bagage beschouwd en vervoerd. De inzittende neemt plaats op een normale zitplaats
 • Het vervoer van een scootmobiel is niet mogelijk.
 • Houd uitgangen en gangpad vrij
 • Handbagage gaat in de rekken of onder de stoel
 • Koffers en grote reistassen moeten gelabeld in de bagageruimte vervoerd worden
 • Huisdieren mogen alleen mee na uitdrukkelijke toestemming van Groengrijs
 • Het is verboden om gevaarlijke stoffen en verdovende middelen mee te nemen
 • Gebruik van rookartikelen en drugs is verboden. Gebruik van alcoholische dranken alleen na uitdrukkelijke toestemming van Groengrijs
 • Uit milieuoverwegingen maken wij spaarzaam gebruik van het chemisch toilet aan boord. Wij zorgen voor voldoende stops onderweg en zullen desgevraagd altijd een tussenstop maken cq het toilet in noodgevallen openstellen
 • Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en drankjes in de bus mag alleen in overleg met het Groengrijs team
 • Deelnemers laten de zitplaatsen en de bus bij het verlaten van de touringcar schoon achter. Is dat niet het geval dan zullen extra schoonmaakkosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Vernielingen en schade in onze touring car veroorzaakt door deelnemers worden niet getolereerd. De kosten voor reparatie en herstel zullen op de opdrachtgever worden verhaald.
 • Klachten dienen – voor zover mogelijk- direct aan Groengrijs kenbaar gemaakt te worden, zodat een passende oplossing gezocht kan worden